سکوت

 

   چه بگويم ؟ سخنی هست ، ولی گاه ، زبان سخنی نيست .

   * اشک هايم را هيچ کس نمی بيند ، به هنگامی که دريای چشمانم را ، سوگ دوری ات کوير می کند .

   * روزی شکنجه ی پنهان سکوتم را آشکاره خواهم کرد ؛ روزی که سوء تفاهم دوست داشتن ، نه حقيقت ،‌ که دروغی باشد .

   شاد باشيد و پاينده ... .

/ 0 نظر / 31 بازدید