نوبهار

 

باز کن پنجره ها را ، که نسیم

 روز میلاد اقاقی ها را

جشن می گیرد 

 و بهار

 روی هر شاخه ، کنار هر برگ 

شمع روشن کرده است .

***

همه ی چلچله ها برگشتند

و طراوت را فرياد زدند

کوچه يکپارچه آواز شده است

و درخت گيلاس

هديه ی جشن اقاقی ها را

گل به دامن کرده است .

                                                                                        "فريدون مشيری"

   دوباره به بهار نزديک می شويم و اين يعنی گذشتن يک سال ديگر از عمرمان . سالی که در آن شاد و غمگين شديم ، بزرگ تر و پرتجربه تر شديم و شايد برای هر تجربه بهای سنگينی را پرداختيم . اکنون آمدن بهار ، نويد سال جديدی است و می تواند مژده ی رويشی دوباره باشد برای ما ، اگر زيبايی ها را ببينيم و بکوشيم تا هر لحظه ی حياتمان را ، آگاهانه ، زندگی کنيم . می تواند فرصتی باشد برای شکفتن دوباره ، همراه شکوفه ها و جوانه ها و درس تاثير گذاری باشد ، برای اميدوار بودن در اوج ياس .

نوبهارتان مبارک ، دلتان شاد ، شادی هايتان پاينده ... .

/ 0 نظر / 29 بازدید