زندگی ، عشق ، آزادی ، اشک ...

 

سلام . از چند جمله ی زير ، کدام را قبول داريد ؟

۱ - زندگی را مجالی برای زيستن مدان ؛ چرا که زيستن ، مجالی برای زندگی کردن است .

۲ - عشق او را فرصتی برای تعالی مپندار ؛ چرا که عشق او خود تعالی است .

۳ - عشق ، غرق شدن و دوست داشتن ، شناکردن است ؛ اما گاه ، لذت و عزت غرق شدن ، از شنا کردن بيشتر است .

۴ - آزادی را رهايی از بندها مدان ؛ چرا که آزادی را گاه ، ‌جز در زنجيرها نمی توان يافت .

۵ - اشک هايت را تجلی غم هايت مدان ؛ چرا که اشک ها ، همدمان صبور تنهايی های تو اند .

/ 0 نظر / 35 بازدید